Als je gaat trouwen heb je naast een (zelfstandig) trouwambtenaar of BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) ook natuurlijk getuigen nodig! Maar hoeveel? En wie kan je vragen en wat moeten ze doen? In dit artikel leggen we uit:

 1. Hoeveel getuigen mag je hebben op je bruiloft?
 2. Wie mogen er getuigen zijn als je gaat trouwen?
 3. Mogen kinderen getuigen zijn op je huwelijk?
 4. Moet een getuige de Nederlandse nationaliteit hebben of in Nederland wonen?
 5. Wat is de taak van getuigen?
 6. Kan ik trouwen zonder getuigen?
 7. Hoe meld ik mijn getuigen aan?
 8. Kan ik de getuigen wijzigen, nadat ik ze heb vastgelegd?
 9. Wat als een getuige op het laatste moment niet aanwezig is?
 10. Mag iemand die geestelijk gehandicapt is ook getuige zijn?
 11. Hoe vraag ik mijn getuige of een leuke manier?

Stel een vraag!

Heb je na het lezen van dit blog nog steeds een vraag? No worries! Stuur ons een berichtje (irene@alletrouwambtenaren.nl) en krijg snel antwoord! Weten wij het zelf niet dan vragen wij hulp aan onze 100+ trouwambtenaren zodat jij gegarandeerd weet hoe het zit!

 

Mochten jullie overigens ook nog op zoek zijn naar een zelfstandig trouwambtenaar bekijk dan ook ons overzicht van wel 100+ zelfstandig trouwambtenaren!

In 't Zonnetje

Noord-Holland

Guusta Veldman

875
TOP

Noord-Holland

Peter Lusse

1,495

Noord-Holland

Marian van Ooijen

Gelderland

Silvia Bierdrager

750
TOP

Noord-Brabant

Nieke van Broekhoven

750
TOP

Gelderland

Sacha Bucciarelli

1,295

Gelderland

Elly Florax

750

Gelderland

Nico Goezinne

425
TOP

Noord-Holland

Josina den Burger

650
TOP

Gelderland

Wasilie Janssen

785

Gelderland

Astrid Izelaar

700

1. Hoeveel getuigen mag je hebben op je bruiloft?

Voor de officiële trouwceremonie van een huwelijk heb je minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Hoe dit tussen de bruid en bruidegom worden verdeeld mag je helemaal zelf kiezen? Hoewel het logisch klinkt dat allebei de partners 1 of 2 getuigen kiezen, is dat geen wettelijke verplichting. Het betekent dus dat je bijvoorbeeld ook de getuigen 1-3 mag verdelen, of 3 getuigen mag verdelen en 2-1 mag verdelen. Je kan zelfs extremer kiezen en 2-0, 3-0 of 4-0 kiezen (dus de ene kiest 2,3,4 getuigen en de ander niemand. Hier heb je dus alle vrijheid, zolang je maar minimaal 2 getuigen en maximaal 4 getuigen aanwijst!

Hier is wel 1 uitzondering op en dat is als de ceremonie in verband met omstandigheden (detentie, ernstig ziekbed) wordt gesloten in een zogenaamd ‘bijzonder huis’ (ziekenhuis, gevangenis, e.d.), in dat geval moeten er 6 getuigen aanwezig zijn!

2. Wie mogen er getuigen zijn als je gaat trouwen?

De minimum leeftijd voor getuigen is 18 jaar. Er is geen maximum leeftijd voor getuigen. In principe mag iedereen getuigen zijn, zolang ze meerderjarig zijn en een geldig legitimatiebewijs hebben. Meerderjarig betekent 18 jaar of ouder en een paspoort, rijbewijs of ID-kaart zijn allemaal geldige legitimatiebewijzen, zodat in de trouwakte, het trouwboekje en de gemeentelijke trouwarchieven kan worden opgeschreven wie er precies de getuigen waren van jullie huwelijk.

3. Mogen kinderen getuigen zijn op je huwelijk?

Als je kinderen meerderjarig zijn, dan mogen ze inderdaad getuige zijn. Helaas, als je kinderen de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, mogen ze geen officiële getuigen zijn. Tegelijk zijn veel zelfstandig trouwambtenaren op deze site in staat om hier een mouw aan te passen en een speciale rol voor kinderen bij de trouwceremonie in te passen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een aparte ‘kinderakte’ of ‘kindergetuigschrift’ tekenen, of op een andere manier een rol spelen bij de huwelijksceremonie, zonder dat het officieel is. Zelfstandig trouwambtenaren zoeken vaak naar een mogelijkheid – als dat gewenst is – die bij het bruidspaar, de ceremonie en natuurlijk bij het kind past, afhankelijk van leeftijd en karakter.

4. Moet een getuige de Nederlandse nationaliteit hebben of in Nederland wonen?

Nee! Behalve de minimum leeftijd van 18 jaar en het bezit van een geldig legitimatiebewijs, zijn er geen verdere eisen aan de getuigen verbonden! Dat betekent dus dat getuigen niet de Nederlandse nationaliteit hoeven te hebben. Ze hoeven ook niet in Nederland te wonen. Je broer die in Maleisië woont mag dus ook getuige zijn evenals je tante uit Marokko. Goed om te weten voor als je trouwt in Nederland met een buitenlander of zelf buitenlandse familie hebt!

5. Wat is de taak van getuigen op een bruiloft?

Officieel gezegd, zorgen de getuigen van het huwelijk ervoor dat een huwelijk rechtsgeldig is. Doordat de getuigen hun handtekeningen onder de trouwakte zetten, maken ze hem rechtsgeldig. Daarmee bevestigen de getuigen da het bruidspaar heeft ingestemd met het huwelijk. Verder kan je getuigen natuurlijk inzetten om als een soort van ceremoniemeesters die je te helpen met organiseren, maar dat is niet hun officiële taak. Ook zaken als ringen brengen of de bruid weggeven of een speech houden zijn allemaal niet wettelijk vastgelegd en dus niet verplicht voor de getuigen! Enkel aanwezig zijn en de krabbel zetten!

Rol getuigen na huwelijk

Tegenwoordig worden trouwaktes en je burgerlijke staat digitaal bewaard en is de kans dat deze informatie verloren gaat miniscule, om niet te zeggen nihil. Maar vroeger hadden getuigen ook de officiële taak om in geval van een dispuut of twijfel over het huwelijk en bij gebrek aan een trouwakte te getuigen en te bevestigen dat jullie inderdaad met elkaar zijn getrouwd! Nu bestaat deze taak officieel nog steeds, maar is het meer een theoretische, dan een praktische taak waar nog beroep op wordt gedaan.

6. Kan ik trouwen zonder getuigen?

Nee, je kan niet trouwen zonder getuigen. Je hebt altijd minimaal 2 getuigen nodig om officieel te trouwen. Als je zelf iemand hebt (bijvoorbeeld omdat je op het laatste moment of in het geheim wil trouwen, is het soms mogelijk om de gemeente 2 getuigen te laten verzorgen. Dit zullen dan meestal medewerkers van het stadhuis zijn en je betaalt hier dan een kleine vergoeding voor. Let op: dit zal je van tevoren moeten aangeven en bijvoorbeeld in Amsterdam is dit geen optie!

7. Hoe meld ik mijn getuigen aan?

Het aanmelden van getuigen volgt in grote lijnen hetzelfde proces in elke gemeente. Van elke getuige moet u een kopie inleveren van een geldig identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Op de kopie moet de pasfoto en handtekening zichtbaar zijn. Het is meestal handig om de kopieën van de legitimatiebewijzen van getuigen al mee te nemen naar de afspraak op het stadhuis of stadskantoor waar je de trouwdatum en trouwlocatie vast legt. Het is ook mogelijk om pas later je getuigen te kiezen (bijvoorbeeld als je er nog niet uit bent, of het de getuigen nog niet hebt gevraagd, of je nog niet zeker weet dat ze beschikbaar zijn), maar dan moet (soms) je een nieuwe afspraak op het stadhuis van de gemeente maken om de kopieën te overhandigen aan iemand van de burgerlijke stand. Het precieze proces verschilt per gemeente, dus kijk hier goed naar!

8. Kan ik de getuigen wijzigen, nadat ik ze heb vastgelegd?

Ja, het is mogelijk om op een later tijdstip, voordat je gaat trouwen, de getuigen te wijzigen. Hoe je dit doet hangt af per gemeente. Bij sommige moet je langskomen met of zonder afspraak, bij andere kan het per email (of fax, haha!). Je moet dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de nieuwe getuige meesturen en duidelijk vermelden welke getuige komt te vervallen, zodat er geen onduidelijkheid op je bruiloft ontstaat over welke getuigen aanwezig behoren te zijn!

9. Wat als een getuige op het laatste moment niet aanwezig is?

Het is natuurlijk heel spijtig als een getuige op het laatste moment niet aanwezig kan zijn op je bruiloft of te laat is voor de trouwceremonie, maar het is meestal geen ramp – zolang er maar minimaal 2 getuigen ‘over’ blijven! Dat betekent dat als je iets meer zekerheid wilt hebben dat de bruiloft door gaat, je beter als buffer 3 of 4 getuigen kan vragen, zodat zelfs als er 1 of zelfs 2 niet op tijd aanwezig zijn, je alsnog officieel kan trouwen!

10. Mag iemand die geestelijk gehandicapt is ook getuige zijn?

Omdat iemand die geestelijk gehandicapt niet (altijd) handelingsbekwaam is, en mogelijk onder curatele staat van een, kan hij of zij ook officieel niet getuige zijn, of niet zonder toestemming van de curator. Maar als de geestelijk gehandicapte wel meerderjarig is (dus 18 jaar of ouder) en in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs, mag hij toch als getuige optreden bij jullie huwelijk. De extra voorwaarde die hieraan verbonden is, is dat je naast deze geestelijk gehandicapte getuige nog steeds aan de voorwaarde van minimaal 2 handelingsbekwame (dus ‘reguliere’) getuigen moet voldoen. Je mag een geestelijke gehandicapt iemand dus als getuige vragen, maar hij telt niet ‘echt’ mee voor de wet. Hij of zij telt wel mee in het maximum van 4 getuigen. Dat betekent dat je maximaal 2 geestelijk gehandicapte getuigen kan vragen, naast 2 handelingsbekwame getuigen.

11. Hoe vraag ik mijn getuige op een leuke manier?

Als je eenmaal hebt bedacht wie je als getuige wil vragen rest alleen nog het daadwerkelijk vragen van die persoon. Natuurlijk kan je hem of haar gewoon vragen tijdens een gezellig etentje of een hang avondje voor de buis. Je kan er ook een bijzonder moment van maken. Wij zetten de meer dan 40 ideetjes om je getuige te vragen op een rijtje!

WhatsApp WhatsApp Irene!